Body Jam การออกกำลังกายแนวใหม่ ของคนวัยมันส์

Body Jam เป็นการออกกำลังกายโดยใช้การเต้นเป็นพื้นฐาน เป็นคลาสที่ผสมผสานการเต้นที่หลากหลายสไตล์รวมกัน

Read more