3 ผู้ช่วยที่ทำให้หัวใจแข็งแรง

การดื่มน้ำส้มคั้นวันละ 2 แก้ว ช่วยลดความดันโลหิตได้ ซึ่งได้ทดสอบกับคนไข้โรคหัวใจประมาณ 25 ราย ที่มีอาการเส้นเลือดอุดตันเป็นบางส่วน จากการทดสอบปรากฏว่า สามารถเห็นระดับความดันเลือดที่ลดลงได้อย่างชัดเจน

Read more