เที่ยว สปป. ลาว ณ ด่านชายแดนช่องเม็ก อุบลฯ

ประเทศไทยเราก็ยังมีประเทศเพื่อนบ้านที่น่าท่องเที่ยวเหมือนกันอย่าง สปป. ลาว ซึ่งสามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ ไม่ต้องตีตั๋วเครื่องบินให้ยุ่งยาก โดยเดินทางมายังด่านชายแดนช่องแม็ก อำเภสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

Read more