” หยูกยาในครัว “

อาหารที่เรารับประทานอยู่ทุกวันนั้น สามารถใช้บำบัดความเจ็บปวดได้สารพัดอย่าง ขอเพียงเราศึกษาหาความรู้สักนิดว่า อาหารแต่ละชนิดมีประโยชน์ด้านใดบ้าง เพราะถ้าเรากินให้ถูกโรค ถูกเวลา และปริมาณที่เหมาะสม เราก็จะห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้

Read more