กินทุเรียน ผอมจริงหรือ?

ร่างกายของคนเราจะอ้วนหรือผอมก็ขึ้นอยู่ที่ปริมาณแคลอรี่ที่เราได้รับ (-)ลบกับปริมาณแคลอรี่ที่ใช้ไป ดังนั้นหากไม่มีการออกกำลังกาย เดิน หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่ใช้แรง สารอาหารต่างๆ เช่น แป้งและน้ำตาลที่เรารับประทานเข้าไปก็จะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นไขมัน

Read more