บุหรี่ ! สาเหตุของกลิ่นปาก

สารเคมีในควันบุหรี่หลังจากการเผาไหม้ ซึ่งสะสมอยู่ในปาก เกาะติดกับฟัน เหงือก และกระพุ้งแก้มแล้ว สารเคมีจากควันบุหรี่ยังทำให้เกิดการระคายเคืองกับเยื่อบุช่องปาก ทำให้ผิวภายในช่องปากเกิดการอักเสบตลอดเวลา

Read more